Skrem en politiker!

En trolleybuss i Bergen. Foto: Alasdair McLellan
En klimavennlig trolleybuss i Bergen. Foto: Alasdair McLellan

Få ting skremmer politikere mer enn velgere på flukt, så om du er skremt av manglende klimapolitikk, er det på tide å skremme Stortinget, skriver talsperson Sondre Båtstrand i et innlegg som sto på trykk i BT 16. mai.

Tekst i kursiv ble redigert bort av BT.

Mens vitenskapen forteller oss at klimakrisen er mer alvorlig enn noen gang, later det politiske engasjementet til å synke. Undersøkelser viser at flere nordmenn begynner å tvile på alvoret i de menneskeskapte klimaendringene, og på lederplass setter BT det sammen med manglende politiske handlinger.
Vi har politikere som kappes i å dramatisere klimaendringene. – Vår tids største utfordring er å bekjempe menneskeskapte klimautslipp, sier Kristin Halvorsen og de andre som sitter ved makten. Politikerne på Stortinget viser med all tydelighet at de ser på klimaendringene som en pågående katastrofe, men så fortsetter de å legge til rette for økt biltrafikk, økt flytrafikk, økt kjøttspising og generelt økt forbruk mens nye olje- og gassfelter blir åpnet opp og kullgruvene på Svalbard henter opp mer skitten brensel. De samme politikerne som ber oss bruke handlenett av hensyn til klimaet, åpner villig for å pumpe opp tonnevis av olje fra nye felter.
Hadde Stortingspolitikerne syntes det var viktig å bekjempe klimaendringene, ville de ha trappet ned olje-, gass- og kullutvinningen, ordnet bedre kollektivtilbud, støttet mer energisparing og belønnet klimavennlig atferd, men så godt som ingenting skjer.

Selv om vi som enkeltindivider kan gjøre mange miljøvennlige valg i hverdagen, er vi helt avhengige av å få på plass mer miljøvennlige strukturer. Det må bli enkelt og økonomisk å leve miljøvennlig, og det krever nettopp en erkjennelse av at klimaproblemet, som andre miljøproblemer, er politikk og krever politiske løsninger.
Klima som politikk betyr også at velgerne må ta ansvar. Få ting skremmer politikere mer enn velgere på flukt, så om du er skremt av manglende klimapolitikk, er det på tide å skremme Stortinget. Lokalvalget er en bra anledning for et skremmeskudd, og bedre klimapolitikk lokalt betyr mindre trafikk og renere luft i Bergen. Det kaller jeg en vinn-vinn situasjon.