Skansedammen til Stortinget

Foto: Nina Aldin Thune, Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk
Foto: Nina Aldin Thune, Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Rivingen av Skansedammen blir nå sak på Stortinget. – Vil miljøvernministeren se nærmere på opphevingen av Riksantikvarens fredning, og stoppe bygging inntil videre, spør Rasmus Hansson (De Grønne) i et skriftlig spørsmål til minister Tine Sundtoft.

– Skansedammen er en viktig del av Skansen brannstasjon, og er absolutt et kulturminne som fortjener varig vern. De Grønne har lenge arbeidet lokalt mot byggingen av parkeringsanlegget, og vi har ikke tenkt å gi oss så lenge dammen fortsatt er der, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG): – Vi mener Bergen kommune har presentert ensidig informasjon for å få opphevet Riksantikvarens fredningsvedtak, og håper en ny regjering kan se med friske øyne på vedtaket.

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren
– I 2008 fredet Riksantikvaren Skansen brannstasjon i Bergen med tilhørende park og damanlegg, men fredningen ble opphevet av Miljøverndepartementet. Vernegruppen for Skansedammen mener Bergen kommune ga ensidig informasjon for å få opphevet fredningen, blant annet ved at det ikke er gitt informasjon om alternativer for det aktuelle parkeringsanlegget. Nå er det gitt tillatelse for igangsetting av bygging. Vil miljøvernministeren se nærmere på opphevingen av Riksantikvarens fredning, og stoppe bygging inntil videre?

Les spørsmålet med full begrunnelse