– Sett pris på luften!

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Dagens røde luftmålinger viser behovet for grønne løsninger. Byrådet må gi opp motstanden mot køprising, mener Miljøpartiet De Grønne i Bergen, som også reagerer på at kommunen ber astmatikere fremfor bilister om å ta forholdsregler.

I dag er det stor luftforurensning og ”svært stor helserisiko” på Danmarksplass. Samme dag har det kommet frem at trafikken gjennom bomringen har økt med 1,5 millioner biler i forhold til i fjor.

– Manglende restriksjoner på biltrafikken er å legge til rette for giftig luft. Nå må byrådet våkne og ta et oppgjør med bilismen. Bergen skal være en by for mennesker, ikke biler! Det blir feil å be astmatikere passe seg, når bilistene ikke blir bedt om å la bilen stå.

I bystyret 28. november vil Sondre Båtstrand (De Grønne) legge frem forslag om køprising.

– Jeg håper på bred tilslutning til forslaget. Sammen med bedre kollektivtilbud er køprising en resept vi vet fungerer. Vi kan ikke gå gjennom enda en giftvinter!

Følg oppdaterte målinger her.