Send båter til Middelhavet nå!

randi
Randi Amundsen (2. kandidat til bystyret) holdt appell for MDG på #Papirbåter Bergen.

Mandag 4. mai deltok MDG på arrangementet #Papirbåter Bergen for å vise solidaritet med og politisk handlekraft for båtflyktningene i Middelhavet. – Send medmenneskelighet til Middelhavet nå, sa vår 2. kandidat til bystyret, Randi Amundsen, i sin appell appell på vegne av MDG.

Send båter til Middelhavet nå!

På vegne av Miljøpartiet De Grønne vil jeg takke for invitasjonen til arrangementet.

Da jeg oppdaget dette initiativet, kom jeg til å tenke på en historie jeg fikk høre som ung jente, og som siden har dukket opp fra tid til annen.
Historien var om en kvinne som mot alle odds hadde overlevd flere år i konsentrasjonsleir under 2.verdenskrig.
Kvinnen fortalte at det som holdt henne oppe var at hun måtte overleve for å fortelle verden om alle grusomhetene hun var vitne til.

Da krigen var over kom sjokk nummer to, nemlig at verden visste hva som hadde foreegått. Og det var ikke bare alle dem som støttet galskapen som rystet henne. Det aller verste var passiviteten og likegyldigheten til helt vanlige mennesker.
Kvinnen hadde holdt ut frykt, sult, tortur, sykdom – egne og andres lidelser. Men det som gjorde at hun til slutt bukket under var likegyldigheten hun møtte i frihet. Hun gikk altså til grunne i medmenneskers likegyldighet.

Å bringe hjelp til flyktningene i Middelhavet handler først og fremst om å redde liv, men det handler om så mye, mye mer enn det. Det handler om å gi mennesker med skader på kropp og sjel troen på livet tilbake – at et liv i fred og frihet er mulig. Det handler om å skape et rom for tro på samhold og samarbeid fremfor splittelse og krig.

En aksjon som denne bidrar til å vise at medmenneskelighet strekker seg langt utover landegrensene. Miljøpartiet De Grønne er del av en raskt voksende global bevegelse som har medmenneskelighet som grunnleggende verdi. Vi arbeider for medmenneskelige samfunn i økologisk balanse. Derfor er krisen i Middelhavet også vår krise.

De Grønne – verden over – retter poltikken mot vår tids store utfordringer – med medmenneskelighet i bagasjen. Krig, nød og mennesker på flukt gir – og vil fortsette å gi – utfordringer til vår del av verden i årene som kommer. Et moderne parti må arbeide for et mangfold av gode løsninger – i samarbeid med andre – for å imøtegå disse utfordringene.

Globalisering betyr ikke bare å hente ut det vi trenger av goder fra alle verdens hjørner.
Globalisering betyr ikke bare tilgang til nye markeder.

Globalisering betyr at vi både som enkeltindivider og som nasjon også må være delaktig i verdenssamfunnet når kriser oppstår – hvor enn de oppstår.
Globalisering betyr forståelsen av at vi er EN  menneskehet som deler EN jordklode i fellesskap. Det vil si at krisene som oppstår alltid vil være et fellesanliggende.

Vitenskapens -og teknologiens utvikling kan i dag fortelle oss hvor avhengig vi er av å samarbeide – og samhandle med alle verdens nasjoner – for å løse globale utfordringer. Å være en viktig del i verdenssamfunnet innebærer å være deltakende også i kriser. Derfor er dramaet som utspiller seg i middelhavet også vår krise.
Derfor gir Miljøpartiet De Grønne sin fulle støtte til denne aksjonen.

Og til aksjonens flotte hovedparole om å sende båter til Middelhavet nå, vil jeg gjerne tilføye:

Send medmenneskelighet til Middelhavet NÅ!!