Sats på fairtradebyen Bergen!

Byrådspartiene vil avvikle Bergen som fairtradeby. – Det er nedslående at byrådet ikke vil satse skikkelig på rettferdig handel, men vi har ikke tenkt å gi opp, sier bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (MDG), som i går forsvarte fairtradebyen i Komité for finans.

De siste årene har Bergen hatt status som fairtradeby, men i januar fattet byrådet et nedslående vedtak: «Bergen kommune ønsker ikke å påta seg arbeidet med å videreutvikle byen som Fairtrade-by, da forventninger og forutsetninger knyttet til dette arbeidet overstiger tilgjengelige ressurser knyttet til dette feltet».

Onsdag ble saken diskutert i Komité for finans, der De Grønnes representant prøvde å appellere til KrF ved å snakke om solidaritet, og til Høyre og Frp ved å snakke om handel som virkemiddel for økt rettferdighet. Byrådspartiene forsvarte seg med at vedtaket også innebærer at kommunen skal kjøpe inn flere fairtrade-varer, og at avvikling av tilretteleggingen således ikke vil ha noen negativ effekt.

– Jeg er på ingen måte overbevist, og frykter at fairtrade-arbeidet vil bli svekket, blant annet fordi det kommunale opplysningsarbeidet blir droppet, sier Båtstrand, og legger til:

– Nå skal det sies at kommunens innsats så langt har vært svært mangelfull, men det er nettopp grunnen til at en samlet opposisjon stemte for å styrke fairtrade-satsingen og fairtradebyen. Flertallet stemte dessverre imot.

26. mars skal fairtradebyens endelige skjebne avgjøres i bystyret.

– Jeg håper fortsatt at byrådspartiene vil snu, for jeg har ingen tro på at avvikling av fairtradebyen vil gi mer rettferdig handel, avslutter Sondre Båtstrand som også er valgt inn i styringsgruppen for fairtradebyen.

Kravene for å ha status som Fairtrade-by:

  • Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen må ha en representant fra kommunen.
  • Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter.
  • Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder.
  • Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.
  • Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen.