Rene busser for ren luft

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

En fire år gammel dieselbuss slipper ut NOx tilsvarende 125 bensinbiler, skrev BA på tirsdag. Det betyr ikke at busser er feil, men at det finnes bedre alternativer enn dieselbusser. København kommune viser vei ved å kjøpe to tolv meter lange el-busser med rekkevidde på 250 kilometer og fire-fem timers ladetid, i Fredrikstad har busser på biogass kjørt på veiene i flere år, mens Bergens egen trolleybuss fortsatt viser at busser ikke trenger å påvirke luftkvaliteten.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen går til valg med ren luft som fanesak, og det betyr både et bedre kollektivtilbud og et renere kollektivtilbud: Antall innbyggere kommer til å øke, da er behovet for god byplanlegging som skaper et urbant miljø som tar folkehelsen på alvor enda større. Det betyr å innføre effektiv kollektivtransport av kvalitet, som er et attraktivt alternativ til privatbil; og dermed redusere køer, utslipp av gasser og alle ulemper knyttet til bilisme i en by. Vi vil at Bergen skal være eksemplarisk i gjennomføringen av denne visjonen. Vi ønsker flere busser på ren energi. Vi vil ha flere trolleylinjer, etablering av biogassanlegg som kan forsyne biobusser basert på matavfall og slam, og at Sentrumsbussen (gratisbussen) kommer tilbake i form av el-busser. Samtidig kommer videre utbygging av Bybanen, som er et kollektivtilbud helt uten negativ effekt på luftkvaliteten, tilrettelegging for syklister og restriksjoner på privatbilismen.

I urbane områder er veitrafikken den største kilden til luftforurensning. Kollektivtransport ligger i kjernen av problemet med den unike evnen til å gi en tilfredsstillende løsning: Offentlig transport bruker mindre energi, og deres energieffektivitet, inkludert for busser, blir to til tre ganger høyere enn den bilen gir. Den eneste vei er ren politikk for ren luft.

Innlegget er skrevet av talsperson Diane Berbain, og sto på trykk i BA 18. mars 2011.