Fotocredit:

Reklamesaken må utsettes!

27. august 2015

Torsdag vil fylkesutvalget påføre bergenserne mer reklame, uten at byrådets utredning om retusjert reklame er levert. – Saken må utsettes, mener Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne, som er bekymret for økt kroppspress mot barn og unge.

Reklame på og i busser, og i bybanevognene, svekker kollektivtilbudet. Ikke bare må bergenserne betale dyrt for billetten, de må i tillegg betale ved å bli utsatt for mer reklame.

– Barn og unge må slippe mer kroppspress på skoleveien, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand.

De Grønne er bekymret for hvordan økt reklamepress vil påvirke psykisk helse hos barn og unge. Dette var også noe av bakgrunnen for at bystyret enstemmig vedtok en merknad der byrådet ble pålagt “å utrede muligheten for merking av reklame i det offentlige rom der mannlige og kvinnelige modeller er blitt retusjert.” Vi kan ikke se at utredningen er levert.

– Det er ingen grunn til å forhaste seg. Vi mener det er galt å vedta en reklameavtale tre uker før valget når avtalen vil vare i syv år. La bergenserne avgjøre i valget.