Politianmelder Bergen kommune for brudd på forurensningsloven

Fotografert av seiffert. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Last ned anmeldelsen, skriv under og lever på politihuset: Anmeldelse av Bergen kommune

Lokallagsleder Sondre Båtstrand forklarte anmeldelsen i sin appell:

– Jeg er lei av lovbrudd fra byens myndigheter, for vi har lover som skal sikre oss sunn luft. Disse lovene blir brutt, og det må få konsekvenser. Så samtidig som jeg vil inn i bystyret for å kjempe for køprising og bedre kollektivtilbud, mener jeg at de ansvarlige for dagens situasjon må stilles til ansvar for sine ugjerninger.
Derfor har jeg skrevet en politianmeldelse for brudd på forurensningsloven med gjeldende forskrifter, og jeg håper folkemønstringen kan munne ut i en folkeanmeldelse. Jeg har mange kopier og håper flest mulig vil være med på å anmelde kommunen. Vi kan ikke akseptere kriminelt dårlig luft.

Frem med pisken mot bilen og bilistpartiene, og la oss strø ut med økologiske gulrøtter til fotgjengere, syklister og kollektivreisende. Jeg vil puste inn ren luft!

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil innføre køprising og redusere antallet parkeringsplasser i sentrum, og gjøre bussen gratis i samme tidsrom. Vi må ruste opp kollektivtilbudet massivt, med flere avganger, økt punktlighet, lavere priser og flere kollektivfelt, og med gratis ekspressbusser ikke bare som krisetiltak, men som fast innslag i byen. Samtidig må vi gjøre noe med forholdene for fotgjengere og syklister i denne byen. Vi trenger et nytt transporthierarki i byplanleggingen: All planlegging må sette fotgjengere og syklister først, deretter kollektiv- og varetransport, og til slutt privatbiler. Ikke motsatt som i dag!