På banen for den norske laksen

France4MDG er ikke bare et nasjonalt parti, vi er en del av en internasjonal bevegelse. Vår gruppesekretær og 3. vara representant Diane Berbain ble intervjuet på France 4 i Paris sammen med Jean-Philippe Magnen, daværende talsperson for vårt søsterparti Europe-Ecologie Les Verts (EELV). De fortalte til deres bekymrede medborgere om De Grønnes gode politikk for å forbedre oppdrettsnæringen.

Som følge av alle matskandalene som har herjet de siste årene, er matglade franskmenn enda mer opptatt av hva de har på tallerken nå enn noensinne tidligere. Frankrike er den nest største importør av norsk oppdrettslaks i Europa, og forbrukerne er veldig opptatt av å kjenne til forholdene rundt produksjonen av norsk oppdrettslaks. Vi som grønt parti i Norge føler at vi, sammen med de norske myndighetene og oppdrettsnæringen, har et stort ansvar til å beskytte forbrukerne i Norge, og i utlandet.

– Vi vil at det blir satt søkelys på forholdene i og rundt oppdrettsnæringen i Norge.

– Man må sikre at laksen som selges ikke påfører forbrukerne potensielle helseskader, og at fisken er oppdrettet under forhold som ikke ødelegger miljøet.

– Vi krever at de franske og europeiske myndighetene mobiliserer seg for å beskytte forbrukernes helse.

Vår fylkestingrepresentant Tom Sverre Tomren har også tidligere hatt en felles uttalelse i franske medier med Jean-Philippe Magnen fra EELV og Jean-Paul Besset, representant på EU-parlamentet for EELV.