Økonomisk vekst er ikke grønt

Klimapolitikk lar seg fint kombinere med å ta vare på matjorden!
Klimapolitikk lar seg fint kombinere med å ta vare på matjorden!

Er det noe parti som har våget å ta debatten om økonomisk vekst, så er det De Grønne, skriver Sondre Båtstrand og Tom Sverre Tomren som svar på Erling Gjelsviks etterlysning av vekstkritikk i klimadebatten. BA trykket en forkortet versjon av innlegget, her kan du lese langversjonen.

Erling Gjelsvik skal ha ros for at han setter økonomisk vekst på dagsordenen i sitt innlegg om klimatiltak i BA 23. august. Det forundrer likevel oss som grønne politikere at Gjelsvik retter kritikken mot De Grønne, for er det noe parti som har våget å ta debatten om økonomisk vekst, så er det De Grønne. Vi sier klart ifra om at andre verdier må gå foran økonomisk vekst, og er de første til å være enige om at evig økonomisk vekst i et begrenset økologisk system ikke bare er umulig, men en tanke som er svært skadelig. Vi forbruker mer enn det jorden kan produsere, og da er vi ille ute. Klimaendringene er bare ett av flere symptomer på at veksttvangen må stoppes.

Gjelsvik har mange interessante innvendinger mot den offisielle norske klimapolitikken, og De Grønne er langt på vei enig med ham. Vi har vært tydelige på at ingen typer drivstoffer gjør dagens bilisme bærekraftig, slik at sykkel og kollektivtransport fortsatt må være vårt hovedanliggende. Biodrivstoff kan være bra, men vi deler skepsisen mot å fortrenge matproduksjon i fattige land for å forsyne bilisme i Norge, og vi ønsker andregenerasjons eller tredjegenerasjons biodrivstoff, basert på eksempelvis biogass fra avfall, fremfor å dyrke drivstoff der vi kunne dyrket mat.

Vi er uenige med Gjelsvik når han hevder at el-biler fører til veiutbygging, og lurer på hva slags dokumentasjon han sitter på. Det er verdt å nevne at få, om noen, andre partier er så restriktive som De Grønne når det kommer til å ta vare på matjorden, og at vi er innbitte motstandere av det kostbare og forurensende prosjektet fergefri E39. Vi vil fortsatt begrense bilismen, mens vi vil legge til rette for at en større andel kjører el-bil i dag. El-biler på norsk vannkraft er bra for både globalt klima og lokal luft.

Den som følger fylkestinget vil se at De Grønne også er meget restriktiv på hvilke vann- og vindkraftutbygginger vi tillater. Vi ønsker først og fremst å satse på energisparing, og tar hensyn til biologisk mangfold de gangene vi støtter vindkraft. Vannkraften er allerede bygget ut, og spørsmålet for oss handler om å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg, ikke å bygge nye. Vi vil heller bygge ut solenergi og jordvarme!

De Grønne har hele veien rettet tung kritikk mot månelandingen på Mongstad og systemet med klimakvoter, og har ikke vært partiet som har drevet frem elektrifisering av sokkelen. Vi er langt mer opptatt av å redusere oljeutvinningen, og har foreslått stans i utdelinger av nye lisenser for leting etter olje og gass.

Gjelsvik etterlyser klimapolitikk som virker, og der er De Grønne med på laget. Vi vil gjøre det enkelt å sykle og reise kollektivt, vi vil innføre strengere garantiordninger for å redusere forbruk, vi vil gjøre flyreiser dyrere og innføre tiltak som køprising lokalt. Og vi støtter helhjertet opp om Gjelsviks ønske om å finne andre løsninger enn økonomisk vekst.