Fotocredit: Eline Haakestad, MDG.

Nytt styre i Miljøpartiet De Grønne Bergen

Det nye styret i Miljøpartiet De Grønne i Bergen gjennomførte sin første styresamling 14.02.2016 i partilokalet i Lodin Lepps gate 2b. Lokallaget innførte på årsmøtet 27. januar en talspersonmodell, med Hilde Bastøe Sellevoll (31) og Thor Haakon Bakke (27) i spissen.  

16. februar 2016

Styret består videre av Janet Wiberg, Håkon N. Opedal, Joakim K. Myklebust, Ingrid Vaksvik, Øystein Bønes, Per Hjalmar Svae, Eline A. Haakestad, Randi E. Amundsen (vara), Fredrik Vikse (vara) og Jorunn Sørdal (vara).

Styret ser frem til å ta fatt på jobben med å videreutvikle grønn politikk i Bergen, og håper også å rekruttere og aktivisere flere medlemmer i tiden frem mot stortingsvalget i 2017.

-Med omfattende lokal luftforurensning, og behov for økt tempo i utslippskutt sett i lys av Paris-avtalen, lar ikke oppgavene vente på seg. All klimapolitikk er som kjent lokal, sier Sellevoll og Bakke.