Fotocredit:

Nytt styre i Bergen MDG

Årsmøtet i Bergen MDG valgte et nytt styre og vedtok resolusjoner om Bergen som skatteparadisfri sone og at Bybanen skal gå i dagen i Ytre Sandviken. Det ble også valgt komiteer som skal forberede nytt lokalprogram og valgliste til 2019-valget.

9. februar 2018

Årsmøtet ble avholdt 27. januar med godt oppmøte fra engasjerte medlemmer.

Årsmøtet vedtok to resolusjoner:
Bergen må ikke legitimere skatteunndragelse
Bybane, ikke biler gjennom Ytre Sandviken

Det nye styret består av:
Leder: Daniel Prestø-Økland, Fyllingsdalen
Nestleder: Janne Bruarøy, Årstad
Styremedlem: Fredrik Sundt Breien, Åsane
Styremedlem: Anna Milford, Årstad
Styremedlem: Tor Halle Rise, Bergenhus
Representant fra Grønne Studenter
Representant fra Grønn Ungdom
1.vara: Berit Lilleøkdal, Åsane
2.vara: Edward Svihus, Laksevåg
3.vara: Eline Aresdatter Haakestad, Bergenhus

Programkomiteen skal lede arbeidet med nytt lokalprogram for perioden 2019-2023, og består av:
Mona Høgli (leder)
Øystein Bønes
Diane Berbain
Tor Halle Rise
Isak Slettebø
1. vara: Randi E. Amundsen
2. vara: Per Svae
3. vara: Håkon Opedal
4. vara: Daniel Prestø-Økland
5. vara: Bjørn Sandvik

Nominasjonskomiteen som skal foreslå liste til bystyrevalget i 2019 består av:
Tori Langaas (leder)
Arild Hermstad
Øyunn S. Kåset
Renate Nedregård
Erik Reitan
1. vara: Jens Petter G. Pedersen
2. vara: Johannes Servan

Valgkomite som skal foreslå nytt styre i 2019 består av:
Håkon Nakkerud Opedal (leder)
Monica Sandtorv
Anne Framholt
1. vara: Kyrre Sørensen
2. vara: Jan Sortland