Nytt fra bystyret 20. juni

MDG fikk ikke gjennomslag for å styrke klimafondet eller rask bygging av sykkelvei gjennom sentrum, men vi fikk støtte til to viktige plastforslag om emballasje og lekeplasser. Vi er også fornøyde med byrådens svar på vårt spørsmål om hogst i hekketiden – og vi er jublende glade for at Tveiterås skole er reddet!

20. juni 2018

Onsdag 20. juni var det et maratonmøte i bystyret, der MDG spilte en aktiv rolle. Våre representanter la frem en rekke forslag og merknader, og et par av dem ble vedtatt.

Mange reir blir ødelagt av motorsager og hogstmaskiner, og MDG vil skjerme dyrelivet i hekketiden. Vi startet derfor møtet med å stille byråd for miljø og byutvikling spørsmål om kommunens muligheter til å forby hogst i hekketiden. Vi fikk til svar at byrådet jobber opp mot Fylkesmannen for å kartlegge saken, og tar det på alvor. Vi skal fortsette arbeidet til reirene er trygge.

Bystyret tok stilling til mulige sykkeltraséer gjennom sentrum, og MDG foreslo full fart i byggingen av sammenhengende sykkelvei. Vi ville til og med starte umiddelbart med oppmerking av kommende sykkelfelter, men ble nedstemt. Vi er frustrert over at sykkelbruken i Bergen står på stedet hvil, og mener sammenhengende sykkelveier er helt essensielt for å øke syklingen.

Bergen kommune har 150 mill kr til overs etter 2017. Byrådet innstilte på å overføre hele summen til disposisjonsfondet, mens MDG foreslo at 50 av disse millionene heller blir satt inn på klimafondet som skal støtte gode, grønne tiltak i byen. I den forrige klimaplanen fra 2010 skulle det settes av 25 mill kr årlig til kommunens klimafond, men bystyreflertallet ignorerte det da budsjettene skulle vedtas. Det ville MDG rette opp i, men dessverre ble vi nedstemt.

Det var heldigvis lyspunkter i bystyremøtet. Til applaus fra galleriet kunne endelig bystyret vedta at det bygges en ny Tveiterås skole på samme plass som den nedslitte skolen ligger i dag. Det har vært en lang kamp, men til slutt endte det med et gledelig vedtak.

Bystyret vedtok videre en god tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling. Der fikk MDG gjennomslag for at bystyret ber byrådet vurdere innkjøp av flere avfallssamlere som Slurpen som kan settes i drift på relevante steder i kommunen.

Rådhuset skal rustes opp, og MDG støtter den utvendige rehabiliteringen. Vi er imidlertid negative til den innvendige ombyggingen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Vi frykter lavere effektivitet og høyere sykefravær med en upopulær innvendig ombygging pålydende 350 millioner kroner. Flertallet delte ikke skepsisen vår.

Bystyret tok også stilling til statusrapport for kommunens klimaarbeid. Vi fikk ikke flertall for bruk av videokonferanser og tog skal erstatte flyreiser, og forsøk med kjøttfri mandag. På den positive siden fikk vi flertall for vårt forslag om at kommunen skal stille krav om mindre plastemballasje ved anbud.

Et annet positivt vedtak om plast handlet om byens lekeplasser. Kommunen har begynt med fallunderlag av gummibark laget av oppmalte bildekk, men det blir det slutt på. Byrådet skal nå legge frem sak om omfanget og hvilke alternativer som finnes.

Les mer om bystyremøtet på kommunens nettsider.