Nytt bybudsjett!

16. desember 2020

 

I dag vedtok bystyret i Bergen budsjettet for 2021. MDG og resten av byrådet har landet en budsjettavtale med Senterpartiet og SV som dytter Bergen i en grønnere og mer rettferdig retning. 

 

For oss i Miljøpartiet De Grønne er det viktigste å gjøre det enklere for bergenserne å leve grønt og kutte utslipp raskt. I neste års budsjett har vi styrket kommunens klimaarbeid, satset mer på sykkel så flere kan velge bort bilen og satt av penger til bilfrie bydel-prosjekter som skal gjøre fjerne bilen fra flere sentrumsområder i Bergen.

 

Noen gode nyheter for klima og miljø:

  • 6 millioner til faste stillinger på klimafeltet. Vi har opprettet en klimaetat som skal arbeide med gode klimasaker opp mot bystyret og som vil hjelpe oss med å få opp tempoet i kommunens klimaarbeid.
  • Parkering blir dyrere. Vi vil prioritere gående og syklende i Bergen sentrum, og gjør det mer attraktivt å reise miljøvennlig.
  • 50 mill til sykkelsatsing på det kommunale vegnettet. Satsingen består i tiltak og tilrettelegging for å gjøre det enklere og tryggere å sykle i Bergen. Dette er for å nå ambisjonene om å øke andel syklende fra 3% til 10%.
  • 85 millioner til prosjekt bilfri bydel Nedre Nygård/Nygårdsparken og Bøhmergaten/Løvstakksiden. Disse tiltakene skal øke areal tilgjengelig for gange, sykkel, opphold og lek på bekostning av areal til bil.
  • Klimapakke til kulturlivet. Det opprettes blant annet en ny søkbar ordning på over en million, som skal hjelpe kulturlivet med å ta grønnere valg.
  • Vi setter av investeringsmidler til ny lekeplass i sentrum og til grønne parkanlegg i hele byen.

 

Det vedtatte budsjettet finner du her!