Nye supertog trengs også i Vest

NSB kjøper inn nye tog som vil redusere reisetiden drastisk, men kun på Østlandet. Miljøpartiet De Grønne mener Stortinget trenger politikere som kan kjempe for et løft for Bergensbanen.

– Det er selvsagt et stort behov for raskere tog på Østlandet, men behovet er sannelig ikke mindre her på Vestlandet. Vi trenger politikere på Stortinget som klarer å gi Bergensbanen det helt nødvendige løftet: Med en reisetid ned mot fire timer, vil togene enklere utkonkurrere fly mellom Bergen og Oslo, sier Sondre Båtstrand, som er stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.

– I dagens alvorlige situasjon for klimaet er det helt nødvendig å styrke alternativene til bil- og flytrafikken. Jernbane er miljøvennlig samferdsel i praksis.

Miljøpartiet De Grønne vil ha storsatsing på jernbanen, med både opprusting av eksisterende strekninger og bygging av et nytt nettverk av høyhastighetsjernbaner på strekningene Oslo-Bergen/Haugesund/Stavanger, Oslo-Kristiansand, Oslo-Trondheim/Ålesund, Oslo-Gøteborg, Oslo-Stockholm og Trondheim-Narvik-Tromsø, med sikte på fullføring innen 30 år.

NSB: Raskere tog på bedre spor (18. mai 2009)

MDG: Samferdsel i arbeidsprogrammet