Ny lokallagsleder i De Grønne

29. november 2011

Lars Thore Fadnes (foto: Jørgen Barth)
Lars Thore Fadnes (foto: Jørgen Barth)

Lars Thore Fadnes er valgt til ny leder for Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Bergen- 17. november ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre strukturendringer som ble ansett som nødvendige på grunn av partiets nye situasjon der vi er i Bystyret samt en solid medlemsvekst.

I tillegg ble det valgt et nytt styre som vil representere lokallaget fram til neste årsmøte. Det nye styret består av:
Lars Thore Fadnes (leder), Sondre Båtstrand (talsperson), Petter L. Espeland (sekretær), Mari K. Berg (kasserer), Johannes Slåttli (styremedlem), Marit Nygård Jakobsen (1. vara), Diane Berbain (2. vara) og Øystein Bønes (3. vara)

– Strukturendringene innebærer i korthet at partiet har fått et eget representantskap som skal styrke grasrotsdemokratiet slik at alle de som er aktive i partiet kan delta og bidra med innspill til alle større politiske endringer i lokallagets politikk, forteller nyvalgt leder Lars Thore Fadnes som til daglig jobber som lege og helseforsker.
Lokallaget har også en egen bystyregruppe som vil arbeide tett opp mot arbeidet i Bergen bystyre. Denne består av Sondre Båtstrand, Aslaug Moi Frøysnes, Øystein Bønes, Diane Berbain og Kyrre Sørensen.
– Partiet går en spennende tid i møte og er allerede godt i gang med å kjempe for en bedre å grønnere framtid blant annet gjennom sin deltakelse i Bergen bystyre, forteller Fadnes.