Ny leder i Bergen MDG

21. februar 2014

Petter Espeland, leder i Bergen MDG.
Petter Espeland, leder i Bergen MDG.

Petter L. Espeland er valgt som ny leder for Miljøpartiet De Grønne i Bergen. – Lokallaget er i kraftig vekst, og målet nå er å sikre flere representanter i bystyret neste år.

Lars Thore Fadnes har de siste par årene ledet De Grønne i Bergen gjennom en periode med sterk vekst i aktivitet, medlemsmasse og organisasjon. Nå har de fleste bydelene etablert egne bydelslag, og det var et optimistisk årsmøte som takket Fadnes for innsatsen.

Den nye lederen, Petter L. Espeland, er 37 år, realfaglærer ved Arna vgs og har hatt en rekke verv i De Grønne siden 2008. «Det er alltid viktig å ha et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Når det faktisk finnes et politisk parti som har dette, er det selvsagt å støtte det!» sier han.

Med seg i styret har han Randi Amundsen (Ytrebygda), Ingrid Fjellberg (Bergenhus), Janne Bruarøy (Fana), Fredrik Sundt Breien (Åsane), Gunhild Hofstad (Årstad), Janet Wiberg (Ytrebygda), Erik Friis Reitan (Bergenhus) og Ketil Christensen (Bergenhus).