Fotocredit:

Norge og Bergen må ta ansvar!

Norge må ta større ansvar som et av verdens rikeste land i den største flyktningekrisen etter andre verdenskrig. Vi må motta flere flyktninger, og Bergen må ta del i dugnaden.

De Grønne i Bergen mener vi må doble antall flyktninger til 700 i 2016.

11. september 2015

Sentralstyret støtter de som har bedt Norge avvike fra Dublin-avtalen under den pågående krisen. Videre vil De Grønne at det etableres trygge veier inn til Europa, slik at tapene av menneskeliv stanser.

Det er vår plikt å avhjelpe den menneskelige katastrofen Syriske flyktninger befinner seg i. Norge må opprette flere og større transittmottak for å sikre husly, mat og sikkerhet for flyktningene. På sikt må vi jobbe sammen med det internasjonale samfunnet for å forebygge slike katastrofer.

Les hele uttalsen fra partiet her:

http://tiny.cc/ztgv2x