Fotocredit:

Mindre matsvinn i Bergens sykehjem

Mindre matsvinn = mindre klimagassutslipp!

11. november 2021

30% av verdens klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, og samtidig kaster vi en tredel av all maten i bosset. 417 000 tonn med spisbar mat kastes hvert år i Norge. Det betyr at vi kaster mat for nærmere 22 milliarder kroner i året – hver åttende handlepose med mat som vi har med oss hjem, havner i bosset.
I Norge står sykehjemmene for en stor andel av matsvinnet i matbransjen, og vi vet at det kastes store mengder med spiselig mat.
Bergen har satt i gang et pilotprosjekt for å kutte matsvinnet i sykehjemmene, og så langt har prosjektet ført til 30% redusert matsvinn! Det gjør vi gjennom tiltak for å skape bevissthet rundt mengden mat som tilberedes til den enkelte, og ved å ikke bestille mer mat enn det som er beregnet som nødvendig. Det handler selvsagt ikke om å spare på maten på sykehjem og i andre kommunale tjenester, men om å skape bedre rutiner.
Slik kutter vi utslipp og reduserer overforbruket til det beste for mennesker og miljø! 🌍