Millioner å spare på fri programvare

Linux-maskoten Tux.
Linux-maskoten Tux.

München har spart 80 millioner kroner på en overgang til fri programvare, men byrådet vil ikke ta initiativ til å finne ut hvor mye Bergen kan spare. – For passivt, mener De Grønne.

I Komite for finans har Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne) bedt byråd Liv Røssland om en utredning av hvor mye Bergen kan spare på å følge i Münchens fotspor og fase ut Microsoft og Word til fordel for Linux og OpenOffice. Byråden svarte ikke direkte på spørsmålet om en egen utredning, men viste til at Bergen kommune i 2013 er inne i siste
året for gjeldende avtale for kontorstøtteplattform basert på Microsoft-produkter.
Dersom det er konkurransedyktige leverandører som tilbyr kravstilt programvare som baserer seg på fri programvare vil dette vurderes i følge kriteriene på samme måte som eventuelle tilbud som baserer seg på andre forretningsmodeller, skriver Liv Røssland i svaret til De Grønne.
– Det er positivt at byrådet vil vurdere fri programvare, men jeg skulle ønske det var en mer aktiv holdning til saken. Når München har investert to millioner kroner og spart over åtti millioner kroner, burde Bergen også se mulighetene, sier Sondre Båtstrand.
Siden 2005 har myndighetene i München faset ut Microsoft til fordel for det frie operativsystemet Linux. Over 11 000 datamaskiner kjører nå på Linux, og over 15 000 pc-er har gratisprogramvaren OpenOffice fremfor Microsoft Office. Ifølge en fersk rapport fra bystyret i München, har byen spart nærmere 80 millioner kroner på overgangen fra Windows og Microsoft Office til Linux og OpenOffice. Byen brukte rundt to millioner kroner på innføring av de nye systemene. Spørsmålet fra De Grønnes medlem av finanskomiteen lød således: – Vil byråden ta initiativ til en utredning av potensialet for innsparinger ved overgang til fri (åpen og gratis) programvare i kommunal sektor?