Merk den lokale fisken!

Fotocredit: Tino Strauss CC BY-SA 3.0

Salg av fisk fra båt i Vågen kan være et godt turisttiltak som gir god reklame for lokal sjømat, men det vil ikke endre matvanene til byens innbyggere. Om målet er å fremme salg av lokal fisk må vi sørge for at fisken er å finne der Bergensere flest handler maten sin, i butikken.

26. juli 2015

I BTs leder den 25.06, “Fisk til folket”, tar avisen til orde for salg av fisk rett fra båt. Vi er mange som har delt den nostalgiske drømmen om  lokale fiskebåter som myldrer i havnen og selger torsk og pale rett fra båten slik som vi opplevde når vi var barn og som vi kan oppleve i Oslo. Men vi er realister og innser at tidene er forandret, og at Bergen ikke er helt som Oslo. Her i byen har vi  ingen lokale reketrålere som får noen få kasser fisk som bifangst  ved kaien. I fra mai til september, mens det kryr av turister,  er de fleste lokale yrkesfiskerne opptatt med å levere  til oppdrettsnæringen. Derimot om vinteren, mens torget er tomt for folk,  fisker hordalendingene tonnevis med sei.

Markedssituasjonen er også endret: Husmødrene som trosset novemberregnet i Vågen for å kjøpe sløyd pale på kaien finnes ikke lenger. Folk kjøper fisk i den lokale matbutikken, og derfor er det dit den lokale fisken må leveres. Det gjør den også i dag, men den blandes sammen med fisk som har reist verden rundt. Vi trenger  derfor et system og en merkeordning som skiller lokal fisk fra  langreist fisk. Uten merkeordning for lokal fisk forsvinner folks mulighet til å handle fornuftig og støtte lokalt næringsliv.

Tidligere yrkesfisker og initiativtaker til Samvirkelaget Fiskfråfjorden, Frode Strønen, har regnet ut at vi har lett tilgjengelige sjømatressurser til en verdi av 100 millioner i regionen. Hordaland har alle naturgitte forutsetninger for å bli Norges sjømatfylke nummer en. Det finnes altså et stort potensiale som ikke utnyttes.  En tydeligere merking i butikken og en gjennomarbeidet salgskjede ville kunne realisert dette og sørget for det mange vil ha, nemlig fersk fisk.

Lokale, mindre båter vil likevel aldri kunne dekke det totale fiskebehovet i byen. Det har de heller aldri gjort, men en bedre organisering og merking kan styrke kystfisket i fylket og skape miljøvennlige arbeidsplasser.

Lokale landbruksprodukter har nå en egen avdeling i nesten hver matbutikk i Bergen. Vårt håp og oppfordringen til matbutikker og næringsliv i Bergen, er at de lager en tilsvarende ordning for fisk; at lokal fisk er merket og får sin egen plass i kjøledisken.

Salg av fisk fra båt i Vågen kan være et godt turisttiltak som gir god reklame for lokal sjømat, men det vil ikke endre matvanene til byens innbyggere alene. Om målet er å fremme salg av lokal fisk og å styrke det lokale næringslivet, må vi sørge for at fisken er å finne der bergensere flest handler maten sin: I butikken.

Dette er skrevet av Diane Berbain, 3. kandidat i MDG Bergen, og Tom Sverre Tomren, 1. kandidat i MDG Hordaland. Stykket stod på trykk i BT i forkortet utgave 02.07.2015.