Mer vegetarmat i kommunen

Sunt og grønt vil MDG ha mer av.
Sunt og grønt vil MDG ha mer av.

Bystyret avviste De Grønnes private forslag om innføring av kjøttfri mandag i Bergen, men debatten endte med et vedtak som sier at kommunen skal sikre valgfrihet mellom kjøtt/fisk og vegetar i kantinene. – Et skritt i riktig retning, sier Sondre Båtstrand.

Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag har sendt brev til landets lokalpolitikere og bedt dem innføre kjøttfri mandag i sin kommune. De Grønnes bystyremedlem Sondre Båtstrand foreslo derfor at Bergen skulle tilslutte seg den internasjonale kampanjen Meatfree Monday, at institusjoner og kantiner kun skulle servere vegetarmat på mandager, og at bystyret selv skulle gå foran som et godt eksempel og kutte kjøttmaten. På tross av mange gode argumenter for redusert kjøttspising, syntes bystyret det grønne forslaget ble for radikalt.

Det opprinnelige forslaget ble altså nedstemt, men det ble noe gjennomslag. Ap, V og BY fremmet nemlig forslag om at bystyret ber byrådet legge til rette for valgmuligheter mellom kjøtt/fisk og vegetarmat i kommunens kantiner, og dette ble det faktisk flertall for. Om ikke det ble tilslutning til kjøttfri mandag, ble det i hvert fall et skritt i riktig retning: De Grønne viser vei, så får de andre partiene komme etter.

Omtale: Vegetarmat i Bergen kommune (Framtiden i våre hender) og Vegetarseier også i Bergen (NOAH)