Miljøpartiet De Grønne er enig i at vi trenger bærekraftig matproduksjon som gjør mat fra norske gårder tilgjengelig for de som bor på Vestlandet. Vi heier på vestlandsbonden. Kortreist mat er alltid et klimagode. Og nei, vi skal ikke legge ned kjøttnæringen. Beitedyr er en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig landbruk.
Men når norsk landbruk og produksjon av rødt kjøtt står for 8,6% av Norges klimagassutslipp, kan man ikke si at rødt kjøtt er en del av løsningen, selv om man har en bærekraftig produksjon. I tillegg sier forskerne at vi må redusere inntaket av rødt kjøtt av hensyn til helsen vår. Da hjelper det heller ikke at det røde kjøttet er produsert på en bærekraftig måte.

 

MDGs politikk på området blir ofte anklaget som klimamoralisering. Vi ønsker ikke å moralisere og få folk til å føle “kjøttskam”, et begrep som media har konstruert, ikke MDG. Men vi mener det er viktig at folk er opplyste om hvilke konsekvenser deres matvaner har, både for dem selv og samfunnet rundt dem.  

I tillegg må myndighetene legge til rette for at det er enkelt og billig å ha et kosthold som er bra både for helse og klima. Og sist, men ikke minst, må vi ha en landbrukspolitikk som sikrer gode vilkår for bønder som vil produsere sunn mat på en bærekraftig måte. 

 

Klimakur 2030 legger opp til at man kutter 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i jordbruket. Er dette nok? Ansvaret og potensialet for kutt av klimagassutslipp fra jordbruket ligger hos forbrukeren, som vil ha konsekvens for etterspørselen av rødt kjøtt fra bønder. MDG vil ha mindre kjøttreklame og øke momsen på kjøtt, til fordel for billigere frukt og grønt. Det er bra for klima og for folkehelsen. Vi må gå enda lengre enn det regjeringen har lagt opp til i klimakur. Det betyr ikke at vi skal ta i fra bøndene deres levebrød. Vi må heller dreie produksjonen i retning av mer matkorn, frukt, bær og grønt, også på Vestlandet. Da må vi også legge opp til en helomvending av samfunnets syn på inntak av rødt kjøtt, en endring som vi allerede kan se i butikkhyllene.

 

Vi ønsker bønder på Vestlandet tillykke med gjennomføring av endringer til fordel for bærekraft, klima, og ikke minst god mat. Vi vet de greier det, vi heier på vestlandsbonden!

 

Av Mona Høgli
Nestleder bystyregruppen Miljøpartiet De Grønne Bergen