Manglende el-retur i dagligvarebutikker

Last ned og les: Lyspærerapporten (pdf)

Avfallsforskriften pålegger forhandlere av lyspærer, sparepærer og lysrør å ta imot de samme produktene etter bruk, samt informere tydelig til sine kunder om muligheten for el­retur. En ny rapport fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen avslører massive brudd på forskriften: Bare tre av de 34 kontrollerte dagligvarebutikkene i Bergen har synlig informasjon om el­-retur, mens 41,2 prosent av butikkene mangler informasjon og returpunkt, samt avviser forespørsler om mottak av brukte lyspærer.
Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at kildesortering skal være enkelt og tilgjengelig for alle, og vi mener avfallsforskriften har mange gode intensjoner. Dessverre blir den ikke fulgt opp, og vi bestemte oss for å gjøre en lokal innsats. I løpet av månedsskiftet oktober/november ble 34 dagligvarebutikker i Bergen kommune besøkt av våre aktivister. Resultatene er nedslående: Bare tre av butikkene (8,8 prosent) hadde synlig informasjon om el­retur, hvorav bare én butikk kan sies å ha godt synlig informasjon. De 31 andre butikkene (91,2 prosent) bryter i praksis avfallsforskriften.
På direkte spørsmål om butikkene tar imot brukte lyspærer, økte den positive responsen: Betjeningen i ti av de 28 butikkene uten synlig informasjon eller returpunkt svarte at de likevel tok imot el­avfall på forespørsel. Ved to butikker har våre aktivister fått motstridende svar, og ved to andre butikker har betjeningen vært usikker. Dermed står vi igjen med 14 av butikkene, som verken har synlig informasjon eller synlig returpunkt, og der betjeningen avviser forespørselen om å levere el­-avfall. 41,2 prosent av det totale antallet testede butikker motarbeider el­returordningen på alle måter.
Miljøpartiet De Grønne ber dagligvarekjedene ta ansvar for å følge opp avfallsforskriften på en skikkelig måte. Synlig informasjon må komme på plass, slik at alle får vite om ordningen. 10 tonn bly fra lyspærer og opptil 70 kg kvikksølv fra sparepærer og lysrør på avveie i året minner oss om at status quo ikke er holdbart.
Miljøpartiet De Grønne har formidlet våre funn til Fylkesmannen i Hordaland og Statens forurensningstilsyn, og vi forventer at dagligvarebutikkene blir tett fulgt opp inntil nødvendig informasjon er på plass og alle sørger for å sende el-­avfallet til godkjent mottak.