Heller køprising enn datokjøring

Kø i sambruksfelt. Foto: Bergen MDG (CC BY-SA 3.0)
Kø i sambruksfelt. Foto: Bergen MDG (CC BY-SA 3.0)

– Om byrådet synes det er enklere å innføre datokjøring i tre måneder enn køprising, tyder det på at den ideologiske motstanden mot køprising har gått fullstendig i spinn. Datokjøring egner seg som krisetiltak, mens køprising er et tiltak som hindrer nye kriser, mener Sondre Båtstrand, talsperson for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Byråd Lisbeth Iversen lufter i dagens BA ønsket om en forsøksordning med datokjøring i tre måneder neste vinter, kombinert med sambruksfelt, lavutslippssone og ekspressbusser. Miljøpartiet De Grønne er ikke imponert:

– Datokjøring er et tungvint tiltak som bare egner seg i krisesituasjoner. Å øke bompengene ved dårlig luft er trolig et mer effektivt og økonomisk tiltak, men uansett må byrådet satse mer på å unngå nye kriser. Da er køprising helt nødvendig, i kombinasjon med rene kollektivfelt fremfor sambruksfelt, gratis ekspressbusser og generelt styrket kollektivtilbud, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

– Det blir ikke renere luft av at byrådet prater om datokjøring. Jeg savner konkrete tiltak, og så lenge ideologisk motstand mot køprising er viktigere enn bergensernes helse, tviler jeg på at dette byrådet er i stand til å løse luftkrisen.