Lite grønt budsjett

Velferd, kollektivtrafikk og nærdemokrati er viktige saker for Miljøpartiet De Grønne, men som byrådet velger å nedprioritere. Det er synd, og viser behovet for grønn politikk i bystyret, skriver Sondre Båtstrand, leder Miljøpartiet De Grønne i Bergen.