Lenge leve bibliotekene!

Bergen offentlige bibliotek skal ikke bli solgt. Foto: Nina Aldin Thune (CC BY-SA 2.5)

Kultur er selve bærebjelken i samfunnet, en indre styrke. Kulturens hovedformål er å bidra til trivsel, kjempe mot fattigdom og sosial ekskludering, lede til fredelig sameksistens og forebygge konflikter.

Av Diane Berbain og Aslaug Moi Frøysnes, bystyrekandidater for Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Innlegget sto på trykk i BA 26. mai  2011.

Tilgang til kultur er en rettighet og dermed et ansvar for offentlige institusjoner og samfunn.

Bibliotekene har en viktig funksjon for fordeling av kultur og kunnskap ut til folket.

Biblioteket har også en politisk misjon: Det å være et allment hus, og en kulturinstitusjon i nærområdet.

Hvorfor er det gratis å låne på det offentlige biblioteket? Det er en gratis tjeneste som utvanner de sosiale ulikhetene i samfunnet.

Fremskrittspartiets ungdomsparti vil privatisere bibliotekene og innføre brukerbetaling. Men kostnader for bruk av sosiale tjenester øker gapet mellom de som har mye og de som har mindre.

Vi i Miljøpartiet de Grønne ønsker ikke en markedsmodell der tendensen er at offentlige tjenester, slik som Bergen offentlige Bibliotek, skal privatiseres. Det er et skritt i feil retning. Vi ønsker heller å styrke bibliotekene og videreutvikle dem som kultursentre.

Fundamentet til offentlige tjenester er å sikre lik tilgang til varer og tjenester som anses som viktige og nyttige.

I manifesto for folkebiblioteker fra 1994 vil UNESCO at myndighetene skal beskytte dem som en levende kraft for utdanning, kultur og informasjon. Det er en tjeneste som er gitt på grunnlag av likestilling, uansett alder, rase, kjønn, religion, nasjonalitet, språk eller sosial status.

Samlinger og tjenester skal ikke være underlagt noen form for ideologisk, politisk eller religiøs sensur, og heller ikke kommersielt press. Manifestoen poengterer i tillegg at det må være gratis.