Lær av Trondheim: Dropp sambruksfeltet

Debatten går høyt om 3+ eller 2+ i sambruksfeltet på Flyplassvegen. – Dropp hele sambruksfeltet og sats på et ordinært kollektivfelt, mener Miljøpartiet De Grønne i Bergen. – Lær av erfaringene fra Trondheim, oppfordrer Miljøpartiet De Grønne i Trondheim. Sambruksfelt kan øke biltrafikken og dermed klimautslippene.

For ett år siden åpnet 3,4 km med sambruksfelt på Flyplassvegen i Bergen. Feltet er åpent for kollektivtransport og privatbiler med minst tre personer ombord. Nå vil politikerne i Bergen og Hordaland senke kravet fra 3+ til 2+. Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener politikerne er i ferd med å gjøre en unødvendig og miljøfiendtlig tabbe.

– Lær av det mislykkede forsøket med sambruksfelt i Trondheim, sier bystyremedlem Jan Bojer Vindheim (MDG) i Trondheim: – Sambruksfelt er et kompromiss mellom privatbilisme og kollektivsatsing som reduserer effekten av kollektivfeltene. Vi opplevde at mange bilister tok sjansen på å kjøre i sambruksfeltet alene i bilen, for risikoen for å bli tatt var minimal. Sambruksfeltet ble så trafikkert at vi ikke oppnådde den økte fremkommeligheten vi ønsket for kollektivtrafikken.

– At så få har benyttet sambruksfeltet i Bergen har gjort at feltet har fungert godt for kollektivtransport. Løsningen er ikke å la bussene stå i kø, men å konsentrere oss om å redusere antallet biler på veiene, sier leder Sondre Båtstrand i Bergen MDG.

MDG advarer om at sambruksfelt med 2+ kan øke klimautslippene:
– Flere biler i det som skulle vært et kollektivfelt, gjør buss mindre konkurransedyktig og kan føre til at flere bruker egen bil istedenfor. Da øker utslipp og støy. Vi ber derfor om at hele idéen om sambruksfelt blir skrinlagt, og at det blir åpnet et ordinært kollektivfelt på Flyplassvegen, så vel som på andre sentrale veier i Bergen.