Kutt utslipp fremfor ambisjoner

cg-earth_00449948

I bystyrets møte 19. november sa klimabyråd Henning Warloe at Bergen kommunes ambisjoner for reduserte klimautslipp har vært for høye. Det lover dårlig for det videre klimaarbeidet i kommunen om byrådet vil justere ned ambisjonene istedenfor å skjerpe klimapolitikken, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG) i BA.

Byrådet har ikke ført en særlig aktiv klimapolitikk. Rundt halvparten av kommunens klimautslipp kommer fra biltrafikken som byrådet ikke har klart å redusere, og byrådspartiene har gang på gang stemt imot grønne forslag som ville gitt lavere klimautslipp. Køprising er et tiltak som vil redusere trafikken, men som byrådet stritter imot. Biogassanlegget skulle ha vært ferdig i 2012 og forsynt bussene med miljøvennlig drivstoff, men prosjektet er kraftig forsinket. På samme måte har landstrøm i havnen blitt forsinket og handler kun om et lite pilotprosjekt.

Byrådspartiene har stemt for utvidelse av Flesland lufthavn, selv om vi vet at flytrafikken fører med seg store klimautslipp og at vi burde ha satset på jernbanen. Kommunen kunne også redusert sin reisevirksomhet ved økt bruk av videokonferanser, men fortsatt er det flyreiser som dominerer.

Arealplanleggingen bærer fortsatt preg av å skape økt transportbehov, med altfor mange utbygginger i områder med dårlig kollektivdekning – uten noen etterlengtet satsing på kollektivtransport. Som sykkelby er Bergen fortsatt blant Norges dårligste, langt unna et mål om sammenhengende sykkelveinett.

Et eksempel utenfor samferdsel er De Grønnes forslag om en kjøttfri ukedag i kommunale kantiner og institusjoner. Redusert kjøttforbruk er et av de enkleste og mest virkningsfulle klimatiltakene, men flertallet i bystyret stemte imot.

Bergen kommune kan også velge å investere penger i fornybar energi fremfor fossil energi. Byrådspartiene har avvist forslag om at pensjonskassen skal trekke seg ut av fossile energiselskaper.

Å redusere ambisjoner fremfor utslipp er en klimapolitisk fallitterklæring. Skal vi ta klimaendringene på alvor må vi tenke globalt og handle lokalt. Det betyr at bystyret må ta tydelige grep for en by med lavere klimautslipp, friskere luft og økt trivsel.