– Krisepris bedre enn datokjøring

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

Regjeringen vil la byene sette opp bomsatsene ved dårlig luft. – Krisepris ved dårlig luft er et bedre tiltak enn datokjøring, mener bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne).

Fredag foreslo regjeringen en lovendring som vil la kommunene sette opp bomsatsene når luftkvaliteten er dårlig. Miljøpartiet De Grønne har lenge etterlyst nettopp denne muligheten.
– Vi trenger radikale grep for å rense luften og redusere biltrafikken. Som krisetiltak vil en økning på eksempelvis 100 kr i bompengesatsene ha en klar effekt, og pengene må gå til gratis
ekspressbusser og bedre kollektivtilbud.

– Jeg har fremmet et liknende forslag i bystyret, og når regjeringen nå åpner opp for muligheten, bør Bergen være første by som innfører ordningen. Kriseprisen er en mer fleksibel ordning enn datokjøring, men vil ha minst like stor trafikkavvisende effekt. Sniking blir ikke det samme problemet, og jeg tror bildeling og kollektivtransport vil bli foretrukne alternativer.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en rekke tiltak for frisk luft i Bergen, og krisepris i bomringen passer godt inn som et virkemiddel.

– Samtidig er det viktig å minne om at vi først og fremst må unngå nye krisesituasjoner, avslutter Sondre Båtstrand.