Krever høring om kloakk og kostnader

Diane Berbain og Sondre Båtstrand. Foto: Arne Halvorsen (CC BY-SA 3.0)
Diane Berbain og Sondre Båtstrand. Foto: Arne Halvorsen (CC BY-SA 3.0)

Bystyret har ikke blitt informert om at oppgradering av avløpsrenseanlegget er 13 år forsinket mens kostnadene har økt med 500 %, fra 465 mill kr til 2,2 mrd. De Grønne krever offentlig høring om saken i Komite for finans.

– Det er veldig positivt med oppgradering av avløpsrensingen slik at kloakken ikke lenger renner rett ut i sjøen, men når pengene renner ut, skulle byrådet ha rapportert til bystyret, sier Diane Berbain, gruppesekretær for MDG og den som fant tallene.
I 2006 gikk bystyret inn for å oppgradere avløpsrenseanleggene i Bergen, og kostnadene ble beregnet til 465 mill kr. Allerede i 2010 hadde kostnadene til prosjektet mer enn fordoblet seg til 990 mill kr. Så ble det stille fra byrådet, med unntak av tall gravd ned i omfattende budsjettdokumenter:
Budsjett 2013: 1261 mill kr
Budsjett 2014: 1878 mill kr
Budsjett 2015: 1552 mill kr
For 2015-budsjettet gjelder beløpet bare for de fire store renseanleggene, og ikke lengre for de små anleggene som i tidligere budsjett var inkludert i summen. De mindre anleggene skal nå først oppgraderes innen 2021, og kostnader for oppgraderingen av de mindre renseanlegg er grovt kalkulert til 700 mill kr (Budsjett 2015, s. 217).
Det betyr totalkostnader på til 2,2 mrd kr. for oppgradering av de renseanlegg som ikke oppfyller rensekravene etter forurensningsforskriften.
Renseanlegg i Bergen vil først oppfylle EUs minstekrav til rensing med 13 års forsinkelse. (2021 istedenfor 2008), om ikke denne tidsplanen også blir forsinket.
– Det er også et omfattende vedlikeholdsetterslep på selve rørene, slik at selv om renseanleggene blir oppgradert, lekker kloakk og miljøgifter ut av rørene på vei til rensingen, sier Diane Berbain.
Miljøpartiet De Grønne krever at Komite for finans arrangerer en offentlig høring om kostnadseksplosjonen, tidsforsinkelsene og manglende rapporter til bystyret.
– Vi mener viktig informasjon er holdt tilbake fra bystyret, slik at behovet for økte gebyrer ikke har kommet frem og at gebyrene har blitt holdt kunstig lave for lenge. Konsekvensen er enormt vedlikeholdsetterslep, miljøskadelige utslipp og kostnader som er i ferd med å komme helt ut av kontroll, sier Sondre Båtstrand, Miljøpartiet De Grønnes medlem av bystyret og Komite for finans.