Kompiskjørere kan slippe til i kollektivfeltet

Veidirektoratet vil ha flere prøveprosjekt der biler med en eller flere passasjerer kan bruke kollektivfeltet.