Ja til lukkede oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0
Oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0

Miljøpartiet De Grønne svarer på en sofavelger som etterlyser et parti som tar oppdrettsnæringens miljøproblemer på alvor. Innlegget har stått på trykk i BA 13. oktober.

Jahn Helle skrev i BA 24. september et ”brev fra en sofavelger”. Helle har vært en flittig og kunnskapsrik bidragsyter til debatten om oppdrettsnæringen, og i brevet sitt skriver han at ”det partiet som pålegger eierne i laksenæringen omgående å merke laksen, og vedtar lukkede anlegg, vil få ”oss” opp av sofaen”. Med ”oss” sikter Helle til de 40 prosentene som ikke deltok i høstens lokalvalg.
Når Helle ikke fant et parti som samsvarte med hans ønsker, tenker jeg at vi i Miljøpartiet De Grønne ikke har vært nok frempå med vår oppdrettspolitikk. De Grønne har nemlig for lengst gått inn for lukkede oppdrettsanlegg, og er slett ikke fremmed for tanken om å merke laksen. Vi ser at oppdrett i åpne anlegg sprer parasitter, sykdommer, forurensning, giftstoffer og rømt oppdrettsfisk, og at særlig villaksen er truet av de åpne anleggene.
Lukkede anlegg vil redusere miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen dramatisk, men vi må også tenke på at næringen forbruker mer mat enn den produserer: Oppdrett av rovdyr som laks er ressurskrevende, og vi bør innføre strengere restriksjoner på hva som kan brukes som fôr.

Da Sjømatkonferansen gikk av stabelen i Bergen i fjor høst, ble deltakerne møtt av demonstranter fra Miljøpartiet De Grønne som holdt banneret med budskapet om at det er hull i hodet med hull i merdene. Vi skal fortsette å presse oppdrettsnæringen i miljøvennlig retning.
Det er begrenset hva vi kan gjøre med oppdrettsnæringen fra bystyret, men om to år er det stortingsvalg, og da bør oppdrettsnæringen være en sentral sak i valgkampen. Jahn Helle og andre sofavelgere er velkommen til å være med!

Sondre Båtstrand
Bystyremedlem
Miljøpartiet De Grønne i Bergen