Ja til kulturhus!

Miljøpartiet De Grønne deler Runar Wold Slettebøes mål om kulturhus i alle bydeler, inkludert Fyllingsdalen. Vi ser helt klart behovet for kulturhus, men vi vil ikke ofre Løvås skole og barnas trygge skolevei.

Vi grønne vil bygge et kulturhus ved Oasen, men Slettebøe (BA 12. mars) mener det er feil å trekke barn og ungdom mot senteret fordi det skal være rus og kriminalitet der, mens «man har et bygg som kan brukes fem hundre meter unna». Jeg vil minne om at det aktuelle bygget allerede er i bruk og huser Løvås skole med flere hundre skolebarn.

Ungdom i likhet med andre folk i Fyllingsdalen vil uansett være innom Oasen av og til, og det nytter derfor ikke å skjerme ungdom mot illegal rusmiddelomsetning ved å flytte et kulturhus til et lite egnet sted, og tvinge skolebarn til å gå forbi Oasen i stedet.

Avstanden på omtrent fem hundre meter har imidlertid stor betydning fordi så mange folk også vil gjøre andre ærend i Oasen jevnlig. Bare ventetiden på busstoppet kan være nok til å få noen som ellers ikke ville gått inn dit, til å bli kjent med kulturhuset og siden bruke det mer. Vi i Miljøpartiet De Grønne er klart for å bygge et kulturhus ved Oasen, som del av et trivelig bomiljø som ikke sliter med rus og kriminalitet, samtidig som vi vil verne Løvås skole mot nedleggelse.

Innlegg av talsperson Sondre Båtstrand, trykket i BA 21. mars 2011.