Ja til flere fotgjengeroverganger!

– Jeg ser den nye fotgjengerovergangen som en politisk ytring: Byen er altfor tilrettelagt for biler, mens menneskene løper skremte over gatene. Vi trenger flere fotgjengeroverganger! Fremfor å anmelde ytringen til politiet, bør kommunen ta hintet om bedre tilrettelegging for fotgjengere.

Økt lokaldemokrati

– Beboere må få større innflytelse over egne omgivelser, også når det gjelder valg av steder for fotgjengeroverganger, uttaler leder Sondre Båtstrand i Bergen MDG, som likevel mener det er en kommunal oppgave å male nye fotgjengeroverganger.