«Hol i hove’ med hol i merda»

Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Bernt Sønvisen. Creative Commons Navngivelse 2.0 Generisk
Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Bernt Sønvisen. Creative Commons Navngivelse 2.0 Generisk

Mandag morgen åpner fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen Sjømatkonferansen 2010 i Bergen. Utenfor blir hun møtt av aktivister fra Miljøpartiet De Grønne og budskapet «Hol i hove’ med hol i merda».

Tid og sted: Mandag 22. november kl. 09.00-10:00, Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2
Hva skjer? Grønne aktivister med banner og løpesedler møter fiskeri- og kystministeren

Sjømatkonferansen har fokus på fremtidsmulighetene for oppdrettsnæringen, og for Miljøpartiet De Grønne er det klart at fremtiden ligger i tette anlegg med rensing av alle utslipp.

– Oppdrettsnæringen er en viktig eksportkilde for Norge, men fører samtidig med seg altfor store negative økologiske konsekvenser. Rømming og lakselus truer villaksen, fôrspill og kloakk bidrar til overgjødsling og nedslamming, smitte og parasitter skader oppdrettslaksen og økosystemet, og medisinbruk dreper skalldyr, men det finnes et økologisk bærekraftig alternativ: Miljøpartiet De Grønne arbeider for å få oppdrett inn i tette anlegg med rensing av alle utslipp.

– Skal Norge fortsatt være verdensledende på fiskeoppdrett, må vi gå foran og vise verden at vi kan gjøre det på miljøvennlig vis. Miljøpartiet De Grønne vil ha tette oppdrettsanlegg for å redusere rømming, fôrspill, lus, smitte og forurensning. Teknologi er allerede utviklet og patentert, og under utprøving flere steder i landet. Løsningene er der!