Hjelp dyrene!

Foto: Marie-Lan Nguyen, Creative Commons Navngivelse 2.5 Generisk (CC BY 2.5)
Foto: Marie-Lan Nguyen, Creative Commons Navngivelse 2.5 Generisk (CC BY 2.5)

Mens politikere ser en annen vei, lider dyrene. Det må vi gjøre noe med, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg som sto på trykk i BA 21. juli.

BA skriver om høysesong for dumping av kjæledyr og at lokale dyrevernorganisasjoner ikke har kapasitet til å ta imot alle dyrene som blir funnet. I tillegg kommer alle dyrene som blir drept på makabert vis. Problemet er gjentakende, og skyldes i stor grad horrible holdninger og handlinger hos en del mennesker som aldri skulle hatt ansvar for dyr, men politikere har også et ansvar for å løse floken.

            Stortinget svikter dyrene blant annet ved ikke å innføre et dyrepoliti, ved manglende finansiering av organisasjoner som hjelper hjemløse dyr, og ved å avvise krav om ID-merking av kjæledyr. Det må også bli lettere å miste retten til å ha dyr på grunn av vanskjøtsel.

            Samtidig må også bystyret ta ansvar. I de siste års bybudsjetter har støtten til dyrevern stått stille på 128 000 kr, med 100 000 kr til Dyrebeskyttelsen Bergen og 28 000 kr
til Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hordaland. Andre dyrevernorganisasjoner får ingenting. Det er rom for en større økning av dyrevernbudsjettet.

            Vi vet at noe av problemet er at det fødes for mange kattunger, og at om folk var flinkere til å forebygge, kunne vi unngått mange tragedier. I april i fjor fremmet jeg forslag i bystyret om at kommunen skulle være med på å fronte en kampanje for kastrering/sterilisering av katter. Kommunen kunne subsidiert en kampanje med nedsatte priser eller en kunne koordinert eksisterende tilbud hos veterinærer uten kommunale kostnader, men bystyret valgte å stemme alt ned.

            Mens regjeringen har kuttet i støtten til smådyrvakten, ville ikke byrådet foreta seg noe.  Da jeg foreslo at kommunen skulle gjøre noe så enkelt som å sende brev til regjeringen om smådyrvakten, ble det også avvist av byrådet. Nedleggelsen av smådyrvakten kan innebære at flere dyr blir avlivet fremfor å få behandling.

Byrådet skal ha takk for å la Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland få disponere gamle Tertnes skole, men det skjedde først etter massivt forfall og etter at alle andre muligheter hadde lukket seg, slik at kommunen i praksis slapp å ta ansvar for eget forfall ved at dyrevernere på dugnad har gjort jobben for kommunen.

Mens politikere ser en annen vei, lider dyrene. Det må vi gjøre noe med!