Håp for frivilligheten

sondreredigertsh-225x300

Krav om kurs for at idrettslag kunne plukke boss langs veiene så ut til å stoppe innbringende dugnader og føre til mer boss langs veiene, men løsningen kan bli enkle brevkurs.

Gjennom Ren By-kampanjen. har Bergen kommune gitt 25 000 kr til lag og organisasjoner som har plukket boss i bydelene én gang i måneden. Etter at Statens Vegvesen stilte krav om at alle som skal plukke boss skal gå på et sekstimers kurs, uttalte Trafikketaten at lagene ikke lenger kunne få oppdragene. Miljøpartiet De Grønne tok saken opp i bystyrets januarmøte.

«Det virker ganske absurd med krav om kurs for å plukke boss. Jeg frykter at det resultatet blir mer boss i bydelene og mindre penger til idrettslag. Hva vil byrådet gjøre for å hjelpe idrettslagene og sikre fortsatt bossplukking», spurte Sondre Båtstrand (MDG), og byråd Gunnar Bakke svarte:

«Som ansvarlig byråd for frivillighet har jeg tatt saken opp med Statens Vegvesen, 8. januar i inneværende år, i brev og bedt om at de finner en løsning sånn at idrettslag og organisasjoner også i fremtiden kan få de sårt tiltrengte midlene ved dugnad uten at dette blir gjort for byråkratisk og krevende. Alle er jo opptatt av sikkerhet, men jeg mener det er urimelig den måten som har blitt vist i media, og det bidrar til at frivilligheten på den måten blir svekket når de må gjennom et hele seks timers kurs. Det må kunne finnes en løsning som ivaretar sikkerheten for de frivillige organisasjonene uten at det ødelegger for dugnadsånden. I ettertid har det også kommet opp at det også finnes brevkurs for dette som er betydelig enklere. Som byråd har jeg bedt Statens Vegvesen vurdere denne praksisen for å finne enklere løsninger for frivilligheten uten at dette går på bekostning av sikkerheten. Jeg har mottatt brev fra Statens Vegvesen i går hvor de skisserer mulige løsninger på utfordringen, og jeg vil sende vegvesenets brev over til kommunens trafikketat for videre vurdering.»

De Grønne er fornøyd med svaret: «Det er godt at også byrådet ser det absurde i saken og vil jobbe for en løsning. Ingen er tjent med at idretten taper penger mens bosset flyter. Jeg vil følge saken videre, men foreløpig ser det lovende ut», sier bystyremedlem Sondre Båtstrand.