Høyden vert mørkare

UiB er i gang med tiltak for å få ned energiforbruket. – Positivt, men ein burde satsa enno hardare, seier miljøvernleiar.

Sondre Båtstrand, talsperson for Miljøpartiet Dei Grøne og tidlegare studentpolitikar ved UiB stiller seg også positiv.

– Ein kan alltids redusera meir, men med desse tiltaka sparer UiB pengar, samstundes som energiforbruket går ned. Dette er ei god byrjing, seier han.