Grøntområder under press

Fra Sydnes og Nøstet Velforening
Fra Sydnes og Nøstet Velforening

Tilgang til grøntområder er viktig for både trivsel og helse, og gir plass til dyreliv også midt i byen. Derfor er det svært betenkelig at stadig flere grøntområder blir bygget ned, sist eksemplifisert ved bystyrets ja til boligbygging i Jektevikens største grønne lunge, skriver bystyrerepresentant Sondre Båtstrand.

Beboerne i området mistet for ikke lenge siden grøntarealet ved Johanneskirken til en midlertidig skole, og nå skal enda et grøntområde bort. Både studentboliger, skoler og barnehager er viktig, men det er frustrerende at gode formål blir satt opp mot hverandre. Det trenger ikke å være en motsetning mellom boliger eller barnehager og grøntområder. Jeg vil snarere hevde at mennesker trenger grøntområder, og at tilgang til grøntområder er viktig for livskvaliteten.

Da forslaget om å bygge ned den grønne lungen i Jekteviksbakken ble behandlet i bystyret, protesterte De Grønne mot planene sammen med SV, Sp og Rødt. Alle de andre partiene ville ofre grøntområdet for boliger, og flere beskyldte oss motstandere for å motarbeide boligbygging.

De Grønne er selvsagt ikke imot boligbygging: Vi er imot å bygge boliger på feil sted, og for oss er et grøntområde feil sted å plassere boliger når det er altfor mange gråarealer i sentrum. I tillegg til å stemme imot prosjektet i Jekteviksbakken, fremmet jeg i bystyret følgende merknad: «Bystyret er bekymret for nedbyggingen av grøntområder, og ber byrådet utarbeide en oversikt over tilgjengelige gråarealer for fremtidige utbygginger».

Dessverre ville ikke flertallet støtte merknaden. Det går mot nye kamper om byens grønne lunger, men De Grønne har på ingen måte tenkt å gi opp. Vi vil heller ofre parkeringsplasser og arealer beslaglagt av biler enn å ødelegge grøntområder. Vi er jo et grønt parti!

BT: Ja til omstridt blokkk i Jekteviken