Nytt, grønt lag klart for Bergen MDG

-Vi har fått et flott lag med grønne politikere som nå skal arbeide for å snu Bergen i en grønnere og mer bærekraftig retning, sier Thor Haakon Bakke. Han ble i helgen valgt til førstekandidat på Miljøpartiet De Grønnes liste til kommunevalget i Bergen.

19. november 2018

Bakke har bred erfaring fra partiet lokalt, og har jobbet som rådgiver både på Stortinget og på rådhuset i Oslo. Nå jobber småbarnsfaren med frivillighet i en ideell organisasjon i Bergen.

– Bergen skal være verdens beste by for bergensere. Det betyr bedre luft, bedre folkehelse, bedre plass, og masse folkeliv. Så må vi ikke glemme hvilket ansvar byene har for å skape en bedre verden. Det betyr at kutt i klimagassutslipp må skje her og nå. Å legge til rette for gående og syklende er noe av det smarteste vi kan lokalt gjøre for å oppnå målene våre, sier Bakke.

Han mener erfaringen fra Oslo viser at det er mulig å rulle ut masse sykkelvei i et forrykende tempo, redusere trafikken og bedre luften og slik legge til rette for gode liv i byen.

-Jeg har ambisjoner om at med De Grønne i posisjon skal Bergen oppfylle Parisavtalen, sier Bakke.

Thor Haakon Bakke, fra Fyllingsdalen, varsler at det vil være uaktuelt for De Grønne i Bergen å begå fremtidige blundere som å ikke bygge bybane til Spelhaugen i Fyllingsdalen

– På Spelhaugen har vi en sjelden kombinasjon av en tomteeier som ønsker god byutvikling akkurat slik som fagetaten i kommunen ønsker det. Her har det blitt laget en svært god plan for boliger til rundt 4500 mennesker. Det er neppe noe annet sted langs bybanetraseen det vil være så fint for barnefamilier å bosette seg. Når man dessuten først bygger i en retning er det så klart smart å fullføre, det er jo billigst og enklest. Vi kan ikke drive med sånn byutvikling, sier Bakke.

Han mener også at staten må ta en mye større del av regningen for bybaneutbyggingen. På Stortinget jobber partiet blant annet for å få 80% finansiering fra staten.

For de spesielt interesserte, er Thor Haakon Bakke allerede en kjent profil. Han var med å starte instagramkontoen Banal Politikk, hvor han bidrar med politisk satire for 32 000 følgere.

Mona Høgli ble valgt inn på andreplass på listen. Hun pensjonerte seg nylig fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen. Nå er hun klar for å bruke all sin tid på grønt gjennomslag i bypolitikken.

– Som førtidspensjonist velger jeg å bruke den energien, erfaringen og tiden jeg har på å jobbe for det som er aller, aller viktigst, nemlig fremtiden for barnebarna våre. Vi har alle muligheter til å ta Bergen et stort skritt i grønn retning, Oslo viser at det går an. Hensynet til klima og miljø må være med på alle politikkområder. Vi har ingen tid å miste, verken lokalt eller globalt, sier Høgli.

Hun er også opptatt av å vise at Miljøpartiet De Grønne ikke bare er et ensaksparti. Hun har vært leder for komiteen som har utarbeidet forslag til nytt program for MDG i Bergen for kommende periode. Internasjonale forpliktelser som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål er styrende for det nye programmet.

– Grønn politikk betyr solidaritet på alle plan, med de svakeste blant oss, med naturen og med kommende generasjoner. Jeg gleder meg til å være med på å dra Bergen i en grønnere retning, sier Høgli.

Tredjeplassen på lista har Øystein Bønes, en erfaren grønn politiker.  som har hatt en lang rekke partiverv. Han har blant annet vært vararepresentant i Bergen bystyre fra 2011 og senere fast representant hvor han i dag er i komite for barnehage, skole og idrett.

Grønn ungdoms representant er Eline Haakestad som ble valgt inn på 4.plassen på lista. Hun har vært aktiv i Grønne Studenter og Miljøpartiet De Grønne i Bergen siden 2014.

Nominasjonsmøtet i Miljøpartiet De Grønne i Bergen nominerte de ti første kandidatene på listen.

 

De ti er:

1- Thor Haakon Bakke, 1988, Rådgiver

2- Mona Høgli, 1955, Pensjonist

3- Øystein Bønes, 1977, Salgskonsulent

4- Eline Aresdatter Haakestad, 1994, Student

5- Håkon Opedal, 1992, Student

6 – Miriam Akkouche, 1995, Student

7 – Paul Johannessen, 1977, Videoprodusent

8 – Katrine Nødtvedt, 1990, Stipendiat

9 – Joakim Kyrre Myklebust, 1987, Arkitekt

10 – Christine Henriksen Ødegaard, 1973, Stipendiat

 

KONTAKTPERSONER:

Thor Haakon Bakke – tlf: 957 71 349

Mona Høgli – tlf 958 90 468