Fotocredit:

Grønne gjennomslag i landbruksplanen

Satsing på økologisk produksjon og dyrevern, og planting av bievennlige og spiselige vekster i byrommet, var blant gjennomslagene De Grønne fikk da bystyret behandlet landbruksplanen for Bergen kommune.

22. mars 2017

Onsdag behandlet bystyret Handlingsplan for landbruk 2017-2020, og De Grønne fremmet en rekke forslag.

– Landbrukspolitikk på lokalt nivå i det 21. århundre skal styrke det lokale landbruket, den lokale kulturelle identitet, den skal styrke sosial utjevning, helse, og mer generelt den individuelle og kollektive velvære til befolkningen, sa Diane Berbain på talerstolen da hun la frem De Grønne forslag.

Tre tilleggsforslag og fem merknader fikk flertall i bystyret:

Tilleggsforslag:
1: «Etablere et kompetansenettverk for bybønder.»
2: «Bystyret ønsker at Bergen kommune skal prioritere planting av spiselige planter og vekster i byrommet generelt, ikke kun i parker som omtalt i planen.»
3: I budsjettet for 2017 satte bystyret av 100 000 kr til støtteordninger for urbant landbruk. Tiltaket skal integreres i handlingsplanen.

Merknader:
1: «Bergen kommune skal arbeide for å redusere bruken av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler.»
2: «Bergen kommune skal arbeide for et dyrehold som tar hensyn til dyrenes naturlig behov.»
3: «Bystyret understreker at landbruk er mer enn arealbruk og næringsutvikling. Det er også et fundamentalt bidrag til god helse.»
4: «Bergen kommune har som ambisjon å være tyngdepunktet i en bærekraftig regional matstrategi. Bergen kommune vil oppmuntre til økt produksjon av økologisk melk og økologisk kjøtt, og for utvikling av verdikjeden for økologisk frukt og grønnsaker.»
5: «Kommunen vil oppmuntre til planting av bievennlige planter, og dele informasjon for dem som vil starte med birøkt.»