Grønn velferdsstat er mulig

Beregninger fra SSB viser at det fullt mulig å gradvis redusere arbeidstiden samtidig som vi opprettholder velferdsstaten, forutsatt mindre vekst i det allerede skyhøye private forbruket. For De Grønne er dette et verdivalg. Vi ønsker oss ikke et samfunn der vi må jobbe stadig mer for at staten skal organisere en større del av livene våre. Vi mener at nordmenn har et ansvar for at vårt materielle forbruk er i tråd med hva jorden kan tåle, i tråd med det konservative forvalterprinsippet.

Oljevirksomheten har tjent Norge godt, men vi lever nå i en helt ny tid hvor risikoen for feilinvesteringer i olje og gass er raskt økende. For å unngå farlige klimaendringer som vil ødelegge velferden til alle mennesker på jorden, og for å ha skatteinntekter til å finansiere skoler, sykehus og eldreomsorg i fremtiden, vil De Grønne starte skiftet fra fossilt til fornybart næringsliv. Nå.

Les mer her:
http://www.dn.no/meninger/debatt/2015/09/07/2145/konomi/grnn-velferdsstat-er-mulig