Gratis buss og bilkjøring annenhver dag

Luftkrisen er et resultat av en villet politikk over mange år. Kollektivtilbudet er for dårlig, mens alt legges til rette for økt bilisme. Nå trenger vi strakstiltak, fulgt av varige tiltak for redusert bilisme.
Vi kan ikke ha en situasjon der menneskene må holde seg inne eller rømme sentrum mens bilene kjører fritt i gatene. Menneskene må ta gatene tilbake!
I resten av kuldeperioden og frem til luftkvaliteten er bedre må det settes opp ekstrabusser, bussreisene må bli gratis og bilismen må begrenses ved forbud mot bilkjøring hver dag. Annenhver dag kan biler med vekselvis partall og oddetall i slutten av registreringsnummeret kjøre på veiene.
Vi trenger ikke mer prat, men konkrete tiltak med umiddelbar effekt.
For å få ren luft i Bergen trenger vi massiv styrking av kollektivtilbudet, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister.