Grønn tvil om Vegvesen-rapport

Statens Vegvesen fastslår at trafikken i sambruksfeltet har økt med overgang fra 3+ til 2+, men mener det ikke har fått negative konsekvenser for kollektivtrafikken.

– Spør busspassasjerene eller -sjåførene som reiser på strekningen daglig, da får du et annet svar. Vi kartla bruken av sambruksfeltet i mai, mens Vegvesenet var på plass i juni. Det vi så var lange kødannelser i sambruksfeltet i rushtiden og da vi tok bussen hjem, ble vi sittende i kø, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand som ønsker rene kollektivfelt tilbake på Flyplassvegen.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen publiserte rapporten Sambruksfelt til besvær i juni. Konklusjonen var at sambruksfeltet på Flyplassvegen ikke gir de nødvendige fordelene for kollektivtrafikken, og at endringen fra 3+ til 2+ har forverret situasjonen dramatisk. På tre timer observerte aktivistene 263 biler som kjørte ulovlig i sambruksfeltet, tilsvarende over 1,1 mill kr i bøter, og sammen med alle som kjører lovlig siden de er to i bilen, fører det til at bussene blir stående i saktegående køer.

– Vår rapport ble sendt til Statens Vegvesen, men resultatene våre er ikke omtalt i deres rapport. Det mener vi er synd, men vi vil bruke rapporten som grunnlag for en omfattende høringsuttalelse, sier Sondre Båtstrand.
Miljøpartiet De Grønne i Bergen ber om en skjerping av kravet tilbake til 3+ fulgt av økt kontrollvirksomhet fra politiets side, eller helst at det etableres rene kollektivfelt på Flyplassvegen.