– Grønn jubel for UiB

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Miljøpartiet De Grønne i Bergen gratulerer Universitetet i Bergen med fjerningen av 30 prosent av parkeringsplassene i sentrum innen 2012. – Å flytte parkeringsplasser ut av sentrum er et viktig tiltak for ren luft og færre køer, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand.

Vi oppfordrer flere til å følge det flotte eksempelet, inkludert Bergen kommune. Færre parkeringsplasser i sentrum er en nødvendighet for ren luft, og bør gjennomføres sammen med bedre innfartsparkering og et mye bedre kollektivtilbud. Med satsing på kollektivtransport og sammenhengende sykkelveier, blir behovet for parkeringsplasser i sentrum kraftig redusert, og vi kan frigjøre store arealer til noe annet enn asfalt.

– Parkeringsrestriksjoner vil ha større effekt enn om bomringsatsene dobles, skriver Transportøkonomisk institutt i rapporten «Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover» (2009).

TØI-rapporten viser at ansatte tar bil om det er tilgjengelige parkeringsplasser. Blant dem med gratis parkering på jobben tar 90 % bil, betalt parkering gir 65 %. Jo vanskeligere å parkere, jo flere tar bussen. Bergen har ført en mislykket parkeringspolitikk: Det er flott å frigjøre arealer ved å grave parkeringshus ned i bakken, men det løser ikke trafikk- og miljøproblemene.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil ta grep, og kutte antallet parkeringsplasser i sentrum til fordel for park-and-ride-anlegg utenfor sentrum. Kommunen som arbeidsgiver må gi månedskort på bussen fremfor fri parkering. Samtidig må buss- og banetilbudet utbedres betraktelig, med kollektivfelt, gratis ekspressbusser, flere avganger og Bybane til alle bydeler, mens det blir bygget sammenhengende sykkelveinett og trygg sykkelparkering under tak.