– Gledelig at Sparebanken dropper p-plasser

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

– Det er meget gledelig at Sparebanken Vest dropper masse unødvendige p-plasser rett ved et allerede altfor stort p-hus. En liten seier i kampen for friskere luft, mener bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne). I dag lyste luftmåleren på Danmarks plass oransje for helserisiko på grunn av svevestøv.

Sparebanken Vest godtar meglingsresultatet mellom Fylkesmannen og byråd Lisbeth Iversen, slik at antallet parkeringsplasser i Jonsvollkvartalet blir redusert fra 245 i det opprinnelige forslaget til 24. Høyre, KrF og Frp har dog avvist meglingsresultatet. Nå håper De Grønne på nye toner:
– Sparebanken Vest har innsett av flere parkeringsplasser er feil kamp å ta, og jeg håper byrådspartiene følger opp. Skal vi puste frisk luft, må p-plassene bli flyttet fra sentrum og ut til kollektivknutepunkter. Det er allerede altfor mange p-plasser i sentrum, mens det er for mange biler og for dårlig luft.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen mener færre parkeringsplasser i sentrum bør gjennomføres sammen med bedre innfartsparkering og et mye bedre kollektivtilbud. – Med satsing på kollektivtransport og sammenhengende sykkelveier, blir behovet for parkeringsplasser i sentrum kraftig redusert, og vi kan frigjøre store arealer til annet enn asfalt.

– Parkeringsrestriksjoner vil ha større effekt enn om bomringsatsene dobles, skriver Transportøkonomisk institutt i rapporten Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover. Blant dem med gratis parkering på jobben tar 90 % bil, mens betalt parkering gir 65 %. Jo vanskeligere å parkere, jo flere tar bussen.