Gjør en innsats for luften!

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

Årsmeldingen for Bergensluften, som byrådet behandlet i sitt siste møte før sommerferien, viser at det langt igjen før Bergen får en tilfredsstillende luftkvalitet, skriver Sondre Båtstrand (MDG) i et innlegg i BA 4. august.

Luften på Danmarksplass var i 2013 verre enn forurensningsforskriften tillater, og området hadde 74 timer med høyere NO2-utslipp enn nasjonale mål, men det er ikke bare der det er ulovlig høy forurensning: «I tillegg til omradet rundt Danmarksplass indikerer resultater fra passive NO2-målere at området ved Vestkanten, Loddefjord også er utsatt for forurensning som overstiger forurensningsforskriftens krav», kan vi lese i årsmeldingen.

Loddefjord må få en aktiv luftmåler slik at innbyggerne kan bli advart ved høye timeverdier, og slik at byrådet kan iverksette akuttiltak når det er behov for det. Bergen har veldig få målere, bare to, sammenliknet med byer som Oslo med elleve og Trondheim og Drammen med fire hver. En aktiv luftmåler skiller seg også fra de passive ved at den ikke bare måler NO2, men også svevestøv.

Vrakpant på gamle vedovner reduserte svevestøv-utslipp med 85 tonn i Bergen frem til ordningen ble avviklet, mens det gjenstår 22 335 gamle vedovner som slipper ut 304 tonn svevestøv årlig, ifølge årsmeldingen. De Grønne vil ha tilbake vrakpanten på gamle vedovner. Det er verdt å minne om at Miljødirektoratet foreslår å redusere grenseverdiene for svevestøv så mye at Bergen vil slite med å oppfylle dem: Årsmiddelverdien for grovt svevestøv på Danmarksplass var i 2013 på 22,0 μg/m3, akkurat det samme som Miljødirektoratet foreslår som maksimalgrense fra 2020.

Regjeringen lover i sin politiske plattform å «forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020», og her gjenstår en stor jobb for Bergen med sine 11 625 oljefyrte ildsteder, hvorav 1486 oljekaminer som hver slipper ut like mye klimagasser som en bil i løpet av et år. Det er behov for å få tilbake vrakpant på oljeovner også.

De viktigste grepene er å redusere trafikken ved å satse på kollektiv og sykling mens det innføres køprising, så vel som å etablere landstrøm i havnen og å fase ut oljefyring. Når Høyre og Frp styrer byen, fylket og landet, kan de ikke lenger bare skylde på andre, de må ta ansvar selv. Hvor er tiltakene for å oppfylle nasjonale mål? I årsmeldingen for kommunen ble det slått fast at det med dagens politikk vil ta 10-20 år før luftkvaliteten oppfyller lovpålagte krav. Det er resultat av mange år med feilslått politikk, men på den positive siden: Er det politisk vilje, er det fullt mulig å få frisk luft i Bergen!

Sondre Båtstrand, bystyremedlem Miljøpartiet De Grønne