Gi plass for lek

Sondre Båtstrand, bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne i Bergen
Sondre Båtstrand, bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

I 2012 krympet flertallet i bystyret kravet til inneareal i barnehagene, og nå er det utearealet byrådet vil krympe. Jeg håper bystyret denne gangen vil stå opp for barnas lekeareal, skriver Sondre Båtstrand, bystyremedlem Miljøpartiet De Grønne, i dagens BA.

I forrige runde senket bystyret arealnormen for de kommunale barnehagene fra 5,3m2 til 5m2 for barn under tre år. – Å redusere oppholds- og lekearealet anser vi som helsemessig uforsvarlig, skrev Etat for helsetjenester i sin uttalelse om saken, men bystyrets flertall lyttet ikke til helsefaglige råd.

Nå har byrådet foreslått nye innskrenkninger i barnas lekeareal, denne gangen utendørs. Dagens krav om 30 m2 for de minste og 24 m2 for de største barna, kan bli mer enn halvert til 9,4 m2. Det vil få konsekvenser for leken.

Til sammenlikning kan man legge merke til at lovpålagt krav for en parkeringsplass er 11,5 m2, drøye 2 m2 mer per bil enn per barn i barnehage, men det må da være viktigere med plass til barn enn bil?

Utdanningsforbundet advarer om pedagogiske utfordringer og mener mindre boltreplass kan øke konfliktnivået. Det er en bekymring byens politikere bør ta på alvor. Barnehager skal gi rom for lek og utfoldelse!