Gatemusikk må opp i bystyret

Sondre Båtstrand, bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne i Bergen
Sondre Båtstrand, bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

På torsdag vil byrådet, uten å forhøre seg med bystyret, forby gatemusikanter å opptre på og i nærheten av Torgallmenningen. Miljøpartiet De Grønne krever saken opp i bystyret.

– Om vi skal ha gatemusikanter i byens mest sentrale byrom er en sak av prinsipiell betydning, og da skal saken bli behandlet av byens øverste politiske organ, nemlig bystyret. Det handler om hvilke ytringer vi slipper frem i det offentlige rom. Vi kan gjerne diskutere retningslinjer for gatemusikanter, men forslag om forbud bør opp i bystyret, sier Sondre Båtstrand (MDG), som understreker at De Grønne mener gatemusikanter hører hjemme i en kulturby som Bergen.

I tråd med § 5.6 Saker til eventuelt i reglement for Bergen bystyre, fremmer representanten Sondre Båtstrand (MDG) forslag til vedtak under eventuelt i bystyret 19. november:
«Bystyret ber om at byrådet legger sak om gatemusikanter på Torgallmenningen frem for behandling i bystyret»
Begrunnelse: Byrådet er «delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Bergen kommunes virksomhet. Med drift forstås kommunens forvaltningsfunksjoner og tjenesteproduksjon», og dette blir brukt som forklaring på at saken om gatemusikanter kun skal vedtas i byråd. Representanten mener spørsmål om gatemusikanter ikke hører til
under løpende drift, men snarere er et eksempel på «enkeltsaker som innebærer prinsippielle politiske avveininger», og som derfor skal behandles i bystyret, jamfør § 3.2 i Oppgaver og enekompetanse for Bergen bystyre.
Hvorvidt gatemusikanter skal få opptre på eller i nærheten av byens mest sentrale byrom, Torgallmenningen, er av prinsipiell betydning, og sier noe om hvilke ytringer Bergen godtar i det offentlige rom.